Cô Nguyễn Thị Huệ hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho những học sinh có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng 20-10

Cô Nguyễn Thị Huệ hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho những học sinh có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng 20-10