Kế hoạch cùng em tiếp bước đến trường năm 2017-2018 của Công đoàn nhà trường

CÔNG ĐOÀN GD GIA LAI

CĐCSTrường THPT

Trường Chinh

 
  

 

 

Số:03 /KH-CDTHPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

Chư Sê, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

(Xây dựng "Quĩ cùng em tiếp bước đến trường"

năm học 2017 – 2018)

---------------

 

Thực hiện Kế hoạch Công đoàn năm học 2017-2018;

Trên cơ sở Qui chế phối hợp giữa Nhà trường và Công đoàn năm học 2017-2018;

BCH Công đoàn cơ sở Trường THPT Trường Chinh lập Kế hoạch Xây dựng “Quĩ cùng em tiếp bước đến trường” năm học 2017-2018 với những nội dung sau.

I. Mục đích, yêu cầu:

- Trao tiền trợ cấp khó khăn cho những học sinh có thành tích học tập tiến bộ trong từng tháng và học sinh có hòan cảnh đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ “Duy trì sĩ số học sinh” và kế thừa truyền thống nhân văn của nhà trường từ trước đến nay.

- Việc đóng góp bằng tiền mặt hàng tháng của đoàn viên lao động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và đã được nhất trí của đông đảo đoàn viên trong Hội nghị cán bộ công chức và Công đoàn đầu năm học.

- Quá trình trao quĩ được thực hiện theo từng tháng và trên danh sách được đề nghị từ giáo viên chủ nhiệm.

- Quá trình thu chi quĩ đảm bảo công khai, minh bạch

II. Nội dung:

- Đoàn viên lao động tự nguyện đóng góp tiền để hàng tháng giúp đỡ các em học sinh có thành tích học tập tiến bộ và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để khuyến khích, động viên các em tiếp tục học tập.

III. Cách thức thực hiện:

- BCH Công đoàn hàng tháng sẽ trừ vào lương đoàn viên lao động một khoản tiền mặt mà đoàn viên đã tự nguyện đăng kí(có bảng đăng kí kèm theo).

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp lập Danh sách học sinh cần được giúp đỡ gửi về BCH tổng hợp để phân chia số lượng được trao quĩ hàng tháng.

- Vào tiết chào cờ hàng tuần, đại diện BCH Công đoàn sẽ trao quĩ theo danh sách trước toàn thể học sinh của nhà trường.

- Sau mỗi học kì, hoạt động này được sơ kết, tổng kết và công bố công khai trước toàn thể đoàn viên lao động.

IV. Thời gian thực hiện:

- Việc trao quĩ cho học sinh được duy trì đều đặn trong suốt cả năm học 2018-2019.

- Quá trình sơ kết, tổng kết chương trình được thực hiện theo 2 đợt:

+ Đợt 1: Từ 0/10/2017 đến 30/01/2018; Tổ chức sơ kết trong tháng 01.

+ Đợt 2: Từ 02/01/2018 đến 25/5/2018; Tổ chức tổng kết vào tháng 5.

V. Khen thưởng, kỉ luật

- Quá trình giúp đỡ học sinh cố gắng vươn lên trong học tập, sẽ là tiêu chí thi đua quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của công đoàn.

- Những đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng theo qui định.

 

     

- Chi bộ (báo cáo);

- BGH ( phối hợp thực hiện);

- Lưu: Hồ sơ CĐ

                                                                     T/M BCH CÔNG ĐOÀN 

                                                                                    Chủ tịch

                                                                              Nơi nhận: Bùi Văn Thuận

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 130
Tháng 07 : 2.170
Năm 2020 : 50.444