KẾ HOẠCH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11 HÈ NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ hướng dẫn của công văn số 8608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT “V/v thực hiện hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11”;

Căn cứ công văn số 10945/ BGD&ĐT-GDTrH, ngày 27 tháng 11 năm 2008 “Về việc Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông;

Căn cứ kết quả học tập môn Nghề Phổ thông năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng kí ôn thi nghề năm học 2018 – 2019;

Tổ Tin học xây dựng kế hoạch ôn thi nghề phổ thông lớp 11 hè năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỔ: TIN HỌC                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          Chư sê, ngày 15 tháng 05 năm 2019

KẾ HOẠCH ÔN THI NGHỀ PHỔ THÔNG LỚP 11 HÈ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ hướng dẫn của công văn số 8608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT “V/v thực hiện hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11”;

Căn cứ công văn số 10945/ BGD&ĐT-GDTrH, ngày 27 tháng 11 năm 2008 “Về việc Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông;

Căn cứ kết quả học tập môn Nghề Phổ thông năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng kí ôn thi nghề năm học 2018 – 2019;

Tổ Tin học xây dựng kế hoạch ôn thi nghề phổ thông lớp 11 hè năm 2018 như sau:

I. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Lý thuyết

* Thời gian ôn tập: 08 tiết, nội dung:

- Định dạng kí tự và các khả năng của định dạng đoạn văn bản.

- Các thao tác với bảng: thay đổi độ rộng của cột, hàng; chèn thêm hoặc xóa ô, hàng hay cột, tách hay gộp các ô, định dạng văn bản trong ô, tạo chữ cái lớn dầu dòng, chia cột báo, tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu bằng bảng chọn.

-Nêu cú pháp, công dụng và cho ví dụ các hàm: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, SQRT, TODAY, IF, SUMIF.

- Các bước cần thực hiện khi nhập công thức và ô tính, định nghĩa địa chỉ của hàng, cột, khối; hàng: Cặp số đánh thứ tự của hàng được phân cách bởi dấu hai chấm. Cột: Cặp chữ đánh thứ tự của cột được phân cách bởi dấu hai chấm. Khối: Cặp địa chỉ của ô góc trên bên trái và góc dưới bên phải được phân cách bởi dấu hai chấm. Các bước cần thực hiện để điều thay đổi độ rộng các cột trên trang tính bằng bảng chọn. Thao tác để xóa hàng, cột và chèn thêm hàng, cột trong Excel bằng bảng chọn. Thao tác cần thực hiện để kẻ đường biên và tô màu nền cho các ô tính trong Excel bằng bảng chọn. Các bước cần thực hiện để gộp các ô liền nhau thành một ô và cách tách một ô đã gộp trong Excel bằng bảng chọn.

- Khái niệm mạng Internet, các thiết bị kết nối mạng.

2. Thực hành

* Thời gian: 24 tiết, nội dung:

+ Word (Làm theo các bài tập mẫu của giáo viên dạy):

  • Thực hiện các thao tác: Chia cột báo, tạo chữ cái lớn đầu dòng, định dạng kí tự, định dạng văn bản, tạo bảng, tách gộp ô, xóa (chèn) hàng (cột), định dạng dữ liệu trong ô...

+ Excel (Làm theo các bài tập mẫu của giáo viên dạy):

  • Định dạng dữ liệu trên trang tính (theo mẫu), sử dụng thành tạo các công thức, các hàm: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, SQRT, TODAY, IF, SUMIF.

+ Giải các đề tổng hợp (Word + Excel)

II. THỜI GIAN ÔN TẬP

1. Thời gian:

- Từ ngày 01/07/2019 đến 30/07/2019;

- Chương trình dạy 08 tiết/tuần/lớp;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên

- Giáo viên phụ trách giảng dạy nghề phổ thông phải có giáo án khi lên lớp. Đối với các tiết thực hành, giáo viên phải kiểm tra trước các trang thiết bị, khắc phục kịp thời; kiên quyết không đưa vào sử dụng những thiết bị đã hỏng, không đảm bảo an toàn cho học sinh.

2. Tổ chuyên môn

- Xây dựng nội dung ôn tập;

- Lập thời khóa biểu;

- Sổ đầu bài;

3. Ban giám hiệu

- BGH kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

 

                    Duyệt của BGH

                        TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

                                  Cao Văn Thành

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 253
Hôm qua : 378
Tháng 05 : 7.220
Năm 2020 : 38.776