Mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 8 năm 2017