Thành lập đoàn diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội TDTT huyên Chư Sê lần thứ VIII năm 2017
Văn bản liên quan