Cô Võ Xuân Nga đạt giải nhất trong cuộc thi phụ nữ sáng tạo tỉnh Gia lai năm 2017