Tập thể giáo viên nhà trường chụp ảnh cùng với khách mời nhân lễ khai giảng năm học 2017-2018