Thầy Bùi Văn Thuận chủ tịch Công đoàn nhà trường trao quĩ cùng em tiếp bước đến trường